Shërbimet që ne ofrojmë

Zhvillim i softuerëve

Kosova Information Technology bënë zhvillimin e softuerëve aplikativë për kërkesat
e klientëve dhe kompanisë.

Mirëmbajtje

Kosova Information Technology ofron
mirëmbajtje teknike dhe
përkrahje online .

Menaxhim i kontabilitetit

Ky sektorë bënë mbledhjen, përshkrimin,
dhe klasifikimin e rezultateve
financiare.

Profili i kompanisë

Kosova Information Technology është themeluar në vitin 2004 me qëllimin që të ofrojë shërbime në zhvillimin e aplikacioneve softuerike, konsulencë si dhe integrim të shërbimeve në fushën e teknologjisë informative dhe telekomunikacionit.Gjatë kësaj periudhe KIT ka zhvilluar një numër të softuerëve të cilat të gjitha janë në shfrytëzim në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë edhe sektorin publik edhe atv privat.

testimonial

Ekipi

Shefik Bunjaku

Board Director

Gëzim Tosuni

Board Member

Luftar Braha

CEO

Flamur Arifi

CTO

Arben Abazi

Software Developer Manager

Iliri Bunjaku

Software Developer

Gentiana Krasniqi

Web Designer

Ermir Bunjaku

Technical support

Betim Abazi

Technical support

Bashkim Ahmeti

Finance

Arianit Gllareva

Finance

Sabina Ashimi

Sales Agent

Diellza Krasniqi

Sales Agent